• 24x7 live Support
  • 84-258-2471-179
  • Live Chat

SỬ DỤNG TIẾNG ANH

PHẠM HOÀNG HẢI

Giám Đốc

Mobile : 84-903-509-877

E-mail : [email protected]

SỬ DỤNG TIẾNG NHẬT

LƯƠNG PHAN THÙY TRANG

Kinh Doanh

Mobile : 84-988-159-824

E-mail : [email protected]

PHỤ TRÁCH KINH DOANH

HUỲNH VĂN HẢI

Kinh doanh

Mobile : 84-777-777-412

E-mail : [email protected]

LIÊN HỆ

LĨNH VỰC KINH DOANH 

  • Xuất nhập khẩu thủy hải sản
  • Nhập khẩu nguyên liệu hàng hóa ngành thủy hải sản
  • Sản xuất đồng phục BHLĐ, thiết bị vệ sinh nhà xưởng
  • Hệ thống siêu thị thực phẩm sạch 3F