Khi bạn đã Ký hợp đồng với nhà máy cung cấp Hải sản tại Việt Nam, nhưng chưa yên tâm về chất lượng. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ độc lập sau:

- Kiểm tra & Báo cáo chất lượng thành phẩm trước khi xuất hàng.

- Kiểm tra & Báo cáo Số lượng , Tình trạng hàng hóa khi đóng hàng lên container tại cảng.

- Kiểm tra Visinh, Kháng sinh, Các chỉ tiêu chất lượng tại các phòng Lab độc lập.