• 24x7 live Support
  • 84-258-2471-179
  • Live Chat

VÂY CÁ ĐUỐI KHÔ TẨM GIA VỊ

La casa de apuestas deportivas Bet365 ofrece a sus nuevos usuarios españoles un Bono de Bienvenida del 100% del primer ingreso que realicen, con un máximo de 100 € Al , realiza en tu nueva cuenta un ingreso mínimo de 10 € y tendrás derecho a un bonus del 100% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 €.
070-sting-ray-fin-dried-seasoned-1024x683_25953


Item Code  070
Product Name Stingray Fin Dried Seasoned
Size 8/16cm
Specification Stingray fin dried & seasoned
Packing 500g/Vaccum pack x 20 packs/carton ( 10 Kgs Net)
Season Mar - Aug
Suppliabilitty 60 MT/year
Ingredient Stingray fin , Sorbitol , Salt
Brand Vinasea or OEM brand
Micro Biological According to the imported country standards
Anti Biotic Free from Anti-biotic
Shelf Life

2 year from production date in under -18oC

LĨNH VỰC KINH DOANH 

  • Xuất nhập khẩu thủy hải sản
  • Nhập khẩu nguyên liệu hàng hóa ngành thủy hải sản
  • Sản xuất đồng phục BHLĐ, thiết bị vệ sinh nhà xưởng
  • Hệ thống siêu thị thực phẩm sạch 3F