• 24x7 live Support
  • 84-258-2471-179
  • Live Chat

CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG GG CHILLED

La casa de apuestas deportivas Bet365 ofrece a sus nuevos usuarios españoles un Bono de Bienvenida del 100% del primer ingreso que realicen, con un máximo de 100 € Al , realiza en tu nueva cuenta un ingreso mínimo de 10 € y tendrás derecho a un bonus del 100% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 €.
10-yellowfin-tuna-gg-chilled-air-shipment-1024x694


Item Code  0510
Product Name Yellowfin Tuna GG Chilled ( By air)
Size 40 Kgs UP
Specification Gill off , Gut off , AA & A Grade for air shipment only
Packing 2pcs/foam box /carton box
Season Nov - Apr
Suppliabilitty 120 MT/year
Ingredient 100% Yellowfin tuna
Brand Vinasea or OEM brand
Micro Biological According to the imported country standards
Anti Biotic Free from Anti-biotic
Shelf Life

2 year from production date in under -18oC

LĨNH VỰC KINH DOANH 

  • Xuất nhập khẩu thủy hải sản
  • Nhập khẩu nguyên liệu hàng hóa ngành thủy hải sản
  • Sản xuất đồng phục BHLĐ, thiết bị vệ sinh nhà xưởng
  • Hệ thống siêu thị thực phẩm sạch 3F