Quý khách có thể mang sản phẩm trực tiếp đến địa chỉ công ty chúng tôi để được bảo hành và sản phẩm của quý khách phải còn nằm trong thời hạn bảo hành sản phẩm theo chính sách bảo hành của chúng tôi.

    Khách hàng có thể mang sản phẩm đến địa chỉ sau để bảo hành:

    Địa chỉ : 09 Pasteur, Phường Xương Huân, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, VN

    Điện thoại : 0583562911                                  

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Khi tiếp nhận sản phẩm nếu còn nằm trong thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành hoặc tiến hành đổi trả sản phẩm cho quý khách hàng.